Home Dịch Vụ Thiết Kế 3D

Thiết Kế 3D

by hafa.vn

Thiết kế theo ý tưởng của bạn

Thiết kế căn phòng tắm trong mơ của bạn:
Tại đây bạn có thể thiết kế và hình dung ra các ý tưởng cho căn phòng tắm của bạn, bạn có thể tự mình thiết kế hoặc chúng tôi sẽ trợ giúp bạn. Căn phòng được vẽ trên 3D, bạn có thể tùy chọn góc độ để xem. Bạn có thể thay đổi phong cách, màu sắc, thêm bớt các yếu tố tùy thích.